Abikeskus | Adovinci

Abikeskus

Kasutajakontod

Kasutajakontod

Kuidas luua uus kasutajakonto ja muuta kasutajakonto andmeid?

Uue kasutajakonto loomine

Uue kasutaja konto loomiseks leiate meie veebilehelt vastava nupu “Loo tasuta konto.” Vajalik on sisestada Teie ettevõtte ja kasutaja andmed. Pärast kasutajakonto loomist, saadetakse Teie e-maili peale kinnituslink.

Loo tasuta konto

Kasutajakonto andmete muutmine

Kasutajakonto andmete lisamiseks või muutmiseks, palun külastage “Minu profiili.” Teil on võimalik muuta kasutaja andmeid ja laadida üles profiilipilt, mida kuvatakse koos Teie nimega Adovinci platvormil.

Kasutajakonto kustutamine

Kui Te soovite enda kasutajakontot kustutada, palun võtke ühendust meie tugimeeskonnaga: support@adovinci.com.

Mida saab tavakasutaja teha? Mida saab Adovinci partner teha?

Tavakasutaja

 • Saab luua kampaaniaid.
 • Kampaaniate eest saab maksta krediitkaardiga, Paypali või Eesti pangalinkide kaudu.
 • Eduka maksmise korral saadetakse kampaania ülevaatamisele ning kui kampaania materjalid vastavad juhistele ja nõutele, siis kampaania avaldatakse.

Adovinci partner

 • Saab luua kampaaniaid.
 • Kampaaniat saab ülevaatamisele saata ilma kohese maksmiseta. Kui kampaania materjalid vastavad juhistele ja nõutele, siis kampaania avaldatakse.
 • Eritingimused broneerimisel.
 • Maksed toimuvad arvete alusel vastavalt Adovinci partnerlepingule.

Kuidas taotleda end Adovinci partnerkasutajaks? Milliseid miinimumtingimusi tuleb partnerkonto taotlemiseks täita?

Adovinci partner

Adovinci partnerkonto annab kasutajale juurdepääsu spetsiaalsetele maksetingimustele ja broneerimisvõimalustele ning on suures osas reserveeritud ettevõtetele, kes on spetsialiseerunud ja keskenduvad eranditult meedia-, turundus- või reklaamiteenustele.

Partnerkonto nõuded

Adovinci partnerkonto taotlemiseks peab taotleja vastama vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:

 • Kvartali tellimuste kogumaht ületab € 20 000 (kakskümmend tuhat).
 • Aastane tellimuste kogumaht ületab € 100 000 (sada tuhat).

PALUN VÕTKE TEADMISEKS, et ühele ülaltoodud kriteeriumidele vastamine ei tähenda automaatselt Adovinci partneriks saamist. Enne Adovinci partneriks saamist, tuleb allkirjastada ka eraldi partnerleping.

Adovinci partnerkonto taotlemine

Adovinci partnerkonto taotlemiseks palume täita vastav vorm kampaania loomise lõpus. Kampaania maksmise juures palume valida partneri maksemeetodi “Arve” ning saata meile vastav partnerkonto päring. Päringu edastamisel võtame Teiega ühendust lisainformatsiooni saamiseks.

Kampaaniate haldamine

Kampaaniate haldamine

Kuidas kampaaniat muuta ning mis piirangud sellega kaasnevad?

Kõik kampaaniad on salvestatud staatusega “Kavand.” Seda olekut kasutatakse kampaaniatel, mis on hetkel planeerimisel või ootavad reklaammaterjali üleslaadimist ning on muudetavad senikaua, kuni kampaania saadetakse ülevaatamiseks.

Kui kampaania eest on tasutud ning kampaania staatus on “Ülevaatamisel,” siis ei saa muuta meediaplaani ega uuesti üles laadida ühtegi reklaammaterjali. Kui Te olete saatnud kampaania vale reklaammaterjaliga ülevaatamisele,  siis palun võtke ühendust meie tugimeeskonnaga e-kirja teel: support@adovinci.com

Kampaania staatuste lisainformatsiooni saamiseks, palun külastage meie “Kampaania staatuste” artiklit.

Kuidas kustutada kampaaniat?

Kampaaniaid on võimalik kustutada “Kavand” staatuses. Kui soovite “Kavand” staatuses olevat kampaaniat kustutada, saate teha seda lihtsasti, vajutades platvormil kampaanias sees olles prügikasti nupule üleval paremal nurgas.

Kui Teie kampaania on “Ülevaatamisel,” “Reklaammaterjal kinnitatud” või “Aktiivse” staatusega, siis kahjuks ei ole võimalik kampaaniat otse Adovinci platvormilt kustutada.

Kui Te soovite “Ülevaatamisel,” “Reklaammaterjal kinnitatud” või “Aktiivse” staatusega kampaaniat kustutada, palun võtke ühendust meie tugimeeskonnaga e-kirja teel: support@adovinci.com

Mis on kampaania staatused ning kuidas neid mõista?

Igal kampaania planeerimise etapil on kindel staatus, mis sobitub erinevasse kategooriasse. Staatused määravad kampaania elutsükleid meie süsteemis ning edastavad selle kampaania omanikule. Kokku on 7 erinevat staatust, mis on jagatud kolme erinevasse kategooriasse.

Loomisel

Kavand

Kavandid on kampaaniad, mida kasutajal on võimalik veel muuta. Näiteks, asukohad on valitud, kuid reklaammaterjal ei ole veel üles laetud. Kasutajatel on alati võimalus tulla kampaania loomise juurde tagasi, kuid ei garanteeri, et kõik eelnevalt valitud sagedused on saadaval valitud perioodiks, st need võivad olla broneeritud teiste kasutajate poolt.

Ülevaatamisel

Kui kampaania makse on edukalt tehtud, saadetakse kampaania ülevaatamiseks, et see vastaks kohalikele reklaamiseadustele. Lisateabe saamiseks lugege meie reklaammaterjali  juhiseid ja nõudeid. Selles etapis on kõik valitud asukohad ja sagedused tagatud.

Reklaammaterjal kinnitatud & aktiivne

Reklaammaterjal kinnitatud

Kui kampaania on üle vaadatud, kuid kampaania algusaeg on kavandatud tulevikku, jääb kampaania staatus “Reklaammaterjal kinnitatud” seniks, kuni saabub kavandatud alguskuupäev.

Aktiivne

“Aktiivne” kampaania on sisuliselt praegu käimasolev kampaania. See on vastanud kõigile nõuetele ja on seetõttu kinnitatud Adovinci tsensuuriosakonna poolt. 

Lõpetatud

Reklaammaterjal tagasi lükatud

“Reklaammaterjal tagasi lükatud” tähendab seda, et kampaania reklaammaterjal ei ole vastavuses reklaammaterjali juhiste ja nõuetega. Täpne selgitus saadetakse kasutajale e-kirja teel. Lisateabe saamiseks reklaammaterjali juhiste ja nõuete kohta leiate “Reklaammaterjali juhiste ja nõuete” sektsiooni alt.

Tagasi lükatud

“Tagasi lükatud” kampaania on kampaania, mille tootespetsiifiliste nõuete tõttu on keelatud kuvada mõndadel või kõigil valitud asukohtadel. Täpne selgitus saadetakse kasutajale e-kirja teel. Lisateabe saamiseks reklaammaterjali juhiste ja nõuete kohta leiate “Reklaammaterjali juhiste ja nõuete” sektsiooni alt.

Lõpetatud

“Lõpetatud” kampaania on kampaania, mis on lõpetatud. Kampaania lõppemine võib olla kahel põhjusel:

 1. Teie kampaania kestus on edukalt jõudnud kavandatud lõppkuupäevani.
 2. Reklaammaterjal ei olnud sobilik ja ei pruukinud olla vastav meie reklaammaterjali juhistele ja nõutele, näiteks autoriõiguse rikkumine.
Uue kampaania loomine

Uue kampaania loomine

Kampaania kestvus

See on ajavahemik kampaania algus- ja lõppkuupäeva vahel. Standard valikutena saab kasutaja valida, kas 2 nädalat või 1 kuu. “Muu periood” valik annab võimaluse kasutajal seada neile sobiliku ajavahemiku.

Kampaania kestvuse piirangud

 • Kampaania miinimum kestvus on 1 nädal ehk 7 päeva.
 • Kõik kampaania on läbinisti jätkuvad, teisisõnu kampaania kestvus ei saa jaotada väiksematesse osadesse. Näiteks: veebruar 8-10 ja 15-17 ja 22-24. Küll aga on võimalik luua mitu nädala pikkust kampaaniat. Näiteks: Kampaania 1 – veebruar 8-15 ja Kampaania 2 – veebruar 21-28.
 • Kampaania maksimaalne pikkus saab olla 3 kuud ja kõige varasem alguskuupäev ülehomme. Näiteks: tänane kuupäev 11 märts, tähendab kõige varasemat kampaania alguskuupäev 13 märts ja kõige hilisemat lõpp kuupäeva 11 juuni. Kogu kampaania pikkus 3 kuud.

Statsionaarsed asukohad

Statsionaarsed asukohad kasutavad reeglina pildi kuvamiseks LCD või LED tehnoloogiat ja on asukohta püsivalt installeeritud. Ühes asukohas võib olla rohkem kui 1 ekraan, et saavutada asukohas läbiv külastajaskonna katvus. Kasutaja saab valida ükskõik, millise numbri statsionaarseid asukohti vastavalt oma kampaania eesmärkidele ja eelarvele. 

Kuidas valida reklaamtooteid ja manageerida enda kampaania meediaplaani?

Ülevaade

Asukohad on näidatud nende lisamise järjekorras ja on valitavad vastavalt nende staatusele. Asukohtadel on kokku kolm võimaliku staatust: Saadaval, ei ole saadaval ja valitud.

Asukoha valikul rakendab Adovinci platvorm automaatsel asukoha baaskuvamistihedust, näiteks 36x/h, et näidata asukoha hinda sinu valitud kampaania perioodi jooksul. Et muuta asukoha kuvamistihedust, valige asukoht ja avage asukoha lisavalikud.

Asukoht saadaval

Asukoht valitud

Asukoht ei ole saadaval

Kuvamistihedus

Kuvamistihedust ehk eetriaega saab muuta, kui avada asukoha lisavalikud vajutades asukoha kaardi paremal üleval servas olevale noolele. Kuvamistihedus määrab, kui mitu korda tunnis teie reklaami kuvatakse vastavalt asukohale. Lisainformatsiooniks kuvamistiheduste kohta palun lugege Kuvamistiheduste artiklit.

Näiteks: Kui valite kuvamistiheduse 72x/h, siis kuvatakse antud asukohas teie reklaami 72 korda tunnis. Mida kõrgem kuvamistihedus, seda suurem ka kontaktihulk sellest asukohast.

Asukoha saadavus

Kõikide reklaamtoodete saadavust näidatakse reaalajas vastavalt teie kampaania ajastusele, ajavahemik kampaania algus- ja lõppkuupäeva vahel. Kui reklaamtooted, mida soovite kasutada, ei ole saadaval teie kampaania perioodi jooksul, siis võite muuta enda kampaania ajastust ja perioodi meediaplaani üleval paremal nurgas nähtavast kalendri menüüst.

Iga asukoha põhiselt näidatakse teile kuvamistiheduse saadavust rohelise ja punase värviga. Roheline tihedus markeerib, et valitud kuvamistihedus on teie valitud kampaania perioodi jooksul antud asukohas saadaval ja punane markeerib, et valitud tihedus ei ole vastaval perioodil saadaval.

Reklaamtoote broneerimine

Kui soovite mõnda reklaamtoodet broneerida, siis vajutage “Vali” nupule asukohakaardi paremas alumises servas. See valik kinnitab, et saate enda valitud asukohas soovitud kuvamistiheduse ja broneerib valiku 30-ks minutiks, et saaksite rahulikult reklaammaterjali üles laadida ja makse sooritada.

MÄRKUS: Kui te ei soorita makset 30 minutit peale asukoha valikut, siis teie meediaplaan salvestatakse mustandina ja teie valitud asukohad ning kuvamistihedused nendes avatakse valikuks ka teistele kasutajatele. Kui naasete sama meediaplaani juurde uuesti, siis näitame teile valitud pindade saadavust ja kuvamistihedusi vastavalt hetke olukorrale roheliste ja punaste markeeringutega. 

Kui reklaamtoode on valitud ja kuvamisplaani hiljem muudetakse, siis tuleb antud toode uuesti valida. Niivisi saame teilt kinnituse, et soovite antud muudatusi rakendada.

Tugimeeskond

Kui teil on lisaküsimusi või tagasisidet, kuidas saaksime meediaplaneerimise tööriista paremaks teha, siis võtke ühendust meie tugimeeskonnaga e-kirja teel: support@adovinci.com

Kuvamistihedus on mõõdik reklaami kordustest tunnis. Kuna kõik tunnid on võrdsed 3600 sekundit, kõigi reklaamtoodete eetriaeg jaotatud võrdseteks osadeks ja kõik reklaamid 10 sekundit pikad, on kõigil reklaamtoodetel ka väga selged baaskuvamistihedused, mida saab korrutada vastavalt teie soovidele. Näiteks, kui tund on jaotatud 10-ks võrdseks reklaampositsiooniks, tähendab see, et iga postisioon saab tunnis 360 sekundit eetriaega (3600/10=360).

Meediaplaneerimise sammus saate valida nii palju reklaampositsioone kui soovite, juhul kui teised kasutajad pole neid ära broneerinud. Iga järgmine positsioon on kordarv reklaamtoote baaskuvamistihedusest. Näiteks, kasutades varasemat 10 positsiooniga reklaamtoote näidist, 1 positsioon võrdub kuvamistihedusega 36 x/h, 2 postisiooni 72 x/h, 3 positsioon 108 x/h jne. Kuvamissageduste arv on alati piiratud 360 x/h, mis tähendab, et konkreetses asukohas jookseb ainult teie reklaam.

Kuvamistiheduse Erisused Geotsooniga Ühistranspordi Lahendustes

Kui statsionaarsetes asukohtades on kuvamistihedus alati limiteeritud 360 x/h, siis geotsoonil põhinevad ühistranspordi lahendused võivad seda limiiti ületada. Loomulikult on tunnis endiselt 3600 sekundit, kuid kuna ostate reklaami kõigile geotsooni olevatele ekraanidele, siis teatud kohandused on olulised, et selgelt mõista, kuidas teie kampaania läbi viiakse. Seda sellepärast, et igal päeval ja igas tunnis ühistranspordi sõidukid sisenevad ja väljuvad geotsoonist vastavalt nende graafikule ja liinile.

Geotsooniga ühistranspordi lahendustes on kuvamistihedus väljendatud hoopis kui kõikide kuvamiste kombineeritud arv kõigi geotsoonis olevate sõidukite vahel. Kasutades Lasnamäe geotsooni näitena, tähendab maksimaalne kuvamistihedus, et teie reklaami näidatakse kokku 475 korda 52 erineval ekraanil, seejuures kuvamistihedus igal konkreetsel ekraanil aga varieerub. Seetähendab, et kõik 475 kuvamist on jagatud 52 ekraani vahel. See erisus EI KEHTI liinipõhistele ühistranspordi lahendustele, kuna ekraanide ja sõidukite arv liinil on püsivalt sama.

Et välja selgitada, kas valitud ühistranspordi lahendus on geotsooni- või liinipõhine, on tarvis vaid täheldada selle tüüpi lahenduse nime all.

Adovinci platvormi kampaania hinnaloogika

Hind nägemiste arvu baasil

Adovinci hinnaloogika põhineb hinnangulistel nägemiste arvul, mida kampaania kogub ning hinnaloogika järgib lihtsat põhimõtet – “makske selle eest, mida saate.” Igal tootel on unikaalne muljehind, võttes arvesse reklaampinna atraktiivsust ja nõudlust. Seega muljehind varieerub reklaampindade vahel. 

Näidis

Reklaamija valib kaheks nädalaks (st 14 päevaks) kaks asukohta – A ja B – kogu saadaval oleva kuvamissagedusega, milleks on 360x/tunnis. Asukohal A on muljehind 0,003 € ja asukohal B 0,001 €. Asukohal A päevane nägemiste arv on 5000 ning asukohal B 10 000. Seega, kogu hind kujuneb selliselt: 0,003 € x 5 000 nägemust x 14 päeva + 0,001 € x 10 000 nägemust x 14 päeva = 350 €.

Mittesaadaval oleva kuvamissageduse hind lahutatakse Teie kogusummast, seega Te maksate ainult saadaval oleva kuvamissageduse ning sellest tulenevalt kampaania eeldatavate näitamiste eest. Sama kehtib ka kõigi asukohtade puhul, mis Teie kampaania ajal ei töötanud mingil juhul, nt reklaampinnad sattusid olema samal ajal hooldamisel.

Reklaammaterjali üleslaadimine ja millele tuleks enne mõelda

Failinõuded reklaammaterjali üleslaadimisel

Õige failitüüp ja resolutsioon on väga olulised, vastasel korral ei laeta Teie kampaaniat üles Adovinci süsteemi. Enne materjalide üleslaadimist veenduge, et olete reklaammaterjali juhised ja nõuded läbi lugenud ja neist aru saanud.

 • Failiformaat. Piltide korral on lubatud .jpeg formaat ning animeeritud graafika korral on lubatud .mp4 formaat. Teised formaadid ei ole aktsepteeritavad.
 • Resolutsioon. Resolutsiooni nõuded põhinevad Teie valitud reklaampindadel ja need kuvatakse vastavalt vajadusele. Näiteks, osadel väliekraanidel on resolutsioon 1920×640 px ja osadel statsionaarsete asukohtade korral 1920×1080 px. 
 • Pikkus. Animeeritud graafika korral peab pikkus olema täpselt 10 sekundit. Üleslaaditud piltide automaatne kestus on 10 sekundit ühe edastuse kohta.
Arveldus

Arveldus

Kuidas käib kampaaniate arveldus ja kust leida arved?

Kõik läbi Adovinci platvormi tehtud maksed on lõplikud ja neile lisandub käibemaks. Maksed läbi Adovinci platvormi tuleb teha ettemaksetena, erandina on ettemaksetest vabastatud ainult kinnitatud Adovinci Partner kontod. Rohkem infot konto tüüpide kohta leiate Kasutajakontod vahelehelt.

Kampaania lõpphind tuletatakse eeldatavast kontaktide mahust, mida kampaania saab, seejuures arvestades kampaania kestuse, kuvamistiheduste ja valitud reklaamtoodetega. Rohkem infot hinnastuse kohta leiate Uue kampaania loomise vahelehelt Kampaania hinnastuse artiklist.

Niipea kui olete kampaania eest maksnud, saadetakse teie e-mailile kampaania arve.

Kui näiteks reklaampindade tehniliste tõrgete tõttu jääb osa teie kampaania eelarvest kasutamata, siis see summa krediteeritakse teie kontole. Kontol olevat krediiti võite kasutada järgnevate kampaaniate tarbeks.

Kuidas ja millistes valuutades saate kampaania eest tasuda?

Adovinci võimaldab nelja maksemeetodit, koostöös kolme erineva makselahenduste pakkujaga:

 • Paypal (töötleja Paypal Holdings, Inc.)
 • Krediitkaart ja pangalink (töötleja Maksekeskus AS)
 • Arve alusel makse, saadaval ainult kinnitatud Adovinci Partner kontodele (töötleja Adovinci OÜ)

Hetkel võtame makseid vastu ainult EUR valuutas.

Adovinci tagasimaksete poliitika

Kõik kulutamata eelarved krediteeritakse teie Adovinci kasutajakontole, mida saate kasutada ükstaspuha, millise kampaania puhul, luues kampaania sama Adovinci kasutajakontoga. Adovinci ei tagasta teie Adovinci kasutajakonto krediiti maksekontole ega ühelegi muule väljapakutud maksekontole väljaarvatud juhul, kui kustutate oma Adovinci kasutajakonto, kuna te ei nõustu muudatusega “General Terms and Conditions” (viimasel juhul tagastatakse teie Adovinci kasutajakonto krediit 30 päeva jooksul, arvestades sealt maha kõik ülalolevad kohustused, kui neid eksisteerib).

Lisainformatsiooniks palun külastageJuriidiline sektsioonis olevat Finantslepingu artiklit.

Reklaammaterjali juhised ja nõuded

Reklaammaterjali juhised ja nõuded

Millega arvestada reklaammaterjali loomisel

 • Hoidke sõnum lühikene ja püsige ühe mõtte juures, rohkem kui 10 sõna on reeglina liiga palju. (Kaaluge sümboolika kasutamist.)
 • Tehke enda ettevõtte ja toote nimetus selgelt nähtavaks.
 • Valige enda reklaammaterjal hoolikalt. Kui kasutate enda disainis fotot, siis soovitame teil pilti suurendada (näiteks käekella reklaamid) kaugvaadete asemel (pildis ka pilkupüüdev taust, täissuuruses modellid jne). Vältige komplekseid ja kokkusurutud pilte.
 • Kasutage suuri, selgeid ja soovituslikult rasvaseid kirja kirjastiile (tõlk. font). Vaadake üle ka peenikesed jooned ja muutke neid paksemaks.
 • Mida kõrgem kontrast, seda parem nähtavus, kuid teatud piirini.
 • Vältige puhast valget tausta. Enamik LED ekraane aktiveerivad valge tekitamiseks kõik valgusdioodid maksimum ereduse juures, kuid suur eredus on nii liiklust häirib kui potentsiaalselt ülejäänud reklaami disaini varjutav.
 • Vaadake enda reklaami kümne meetri kauguselt arvuti kuvarist. Niivisi saate paremini aru, milline teie reklaam näeb välja väliekraanil liikluses või poekeskuse aatriumis.
 • Vaadake enda reklaami ühe korra ja näidake seda ka varasemalt reklaami mitte näinud isikutele. Kas suudate kogu sõnumi talletada 5 sekundi jooksul? Kui ei, siis see on tõenäoliselt tõsi ka ekraanist möödujate puhul.
 • Salvestage pilt materjalid .jpg ja animeeritud graafikad .mp4 faililaienditega.
 • Animeeritud graafikate puhul veenduge, et video pikkus on 10 sekundit.

MÄRKUS: Adovinci jätab endale õiguse lükata tagasi kõik reklaammaterjalid, mis meie platvormi kaudu üles laetakse.

Reklaammaterjalid, mis automaatselt ülevaatuselt tagasilükatakse

Ükski reklaammaterjal ei tohi:

 • Turustada tooteid, teenuseid või tegevusi, mis on keelatud ja nende reklaam on reguleeritud kohaliku seadusandluse poolt asukohtades, mis kampaaniat puudutavad (näiteks: seadused, mis reguleerivad tooteid ja teenuseid erimäärustega nagu tubaka ja alkoholi reklaam).
 • Sisaldada materjali, mis rikub kolmandate osapoolte õiguseid (mille hulka kuulub, kuid ei ole limiteeritud, autoriõigused, muu intellektuaalomand ja isikuõigused) või, mis turundab autoriõiguste rikkumist (näiteks: lubadeta pilt materjalide kasutamine, emulaatorid, sissemurde tarkvara jne).
 • Kujutada asjatud vägivalda, ebasünnist või vulgaarset kõnepruuki ega kuritahtliku sisu või materjali, mis kiidab heaks või õhutab füüsilisele vägivallale.
 • Üleskutsuda ega õhutada viha (näiteks rassi, poliitilise seisuse, rahvuse, soo, seksuaalse orientatsiooni või isiku vastu, jne.)
 • Sisaldada petliku või eksitavat sisu, väärkujutust või vale teavitusi.
 • Jäljendada kolmandat isikut, ettevõtet või organisatsiooni ega matkida kolmandast isikust toote, teenuse või operatsiooni süsteemi funktsionaalsusi või hoiatusi.
 • Avaldada isikliku või konfidentsiaalset informatsiooni, mis ei ole avalikult kättesaadav, ei sisalda vajaliku nõusolekut või mille avaldamine on illegaalne tulenevalt teistest asjaoludest.
 • Turundada illegaalseid tegevusi (näiteks: kuidas ehitada lõhkekeha või häkkimine jne)
 • Sisaldada illegaalseid, petlike või eksitavaid investeeringu nõuandeid või raha teenimise võimalusi.
 • Suunata veebileheküljele, mis pole kättesaadav.
 • Sisaldada materjali, mida avalik üldsus peab ebasündaks, ebamoraalseks või muul moel kohatuks.
 • Kasutada kahtlaseid kampaania sätteid (teadatuntud pettuse struktuurid).
 • Sisaldada linke veebilehtedele või aplikatsioonidele või ükspuha millisele muule materjalile, mis esitleb ülal väljatoodud karakteristkaid.

MÄRKUS: Adovinci jätab endale õiguse lükata tagasi kõik reklaammaterjalid, mis meie platvormi kaudu üles laetakse.

Millised tooted, teenused ja sõnumid on keelatud teatud Adovinci platvormil leiduvatel reklaampindadel

Tulenevalt lepingutest kolmandate osapooltega on teatud toodete ja teenuste kategooriad ning sõnumite reklaam Adovinci kaudu ostetavatel spetsiifiliselt reklaampindadel keelatud.

Statsionaarsete reklaampindade piirangud

 • Poliitilised reklaamid
 • Üldiselt tooted või teenused, mis otseselt konkureerivad kinnisvara omaniku peamise äritegevusvaldkonnaga, näiteks jõusaalide reklaamid spordikeskustes või ärikinnisvara reklaamid ärikeskustes.

Imavere LED

 • Kütuse ja tanklate reklaamid
 • Kohvikute reklaamid

MÄRKUS: Adovinci jätab endale õiguse lükata tagasi kõik reklaammaterjalid, mis meie platvormi kaudu üles laetakse.

KKK

KKK

Kõik arved Adovincist saadetakse sinu e-mailile.

Parooli uuesti seadmiseks vajutage all olevale nupule ja järgige juhiseid.

Taasta salasõna

Kui soovid kustutada kampaaniat, mille oled loonud ja ülevaatamisse saatnud, siis palun kontakteeru meie tugimeeskonnaga e-kirja teel: support@adovinci.com.

Võimalus jaotada kampaania kestvust konkreetsetele päevadele on arendamise järgus. Kui soovite kampaania kestvust üksikutele päevadele, siis palun võtke ühendust meie tugimeeskonnaga e-kirja teel: support@adovinci.com.

Välireklaam põhineb korduvusel. Eesmärgiga pakkuda maksimaalset efekti, peab välireklaamil olema võimalus tabada sihtrühma korduvalt üle pikema aja perioodi, et sõnum mällu talletuks. Üks nädal on ideaalne minimaalne algus punkt just selle eesmärgi saavutamiseks.

Enne reklaammaterjalide loomist ja üleslaadimist, palun veenduge, et olete tutvunud meie reklaammaterjali juhiste ja nõuetega. Vastavalt meie reklaamaterjali juhistele ja nõuetele jätab Adovinci endale õiguse lükata tagasi kõik reklaammaterjalid, mis Adovinci platvormi kaudu üles laetakse.

Kõik tagasilükkamise otsuste selgitused saadetakse teile e-maili teel. Kui te pole selliseid e-maile saanud, siis palun kontrollige üle enda kasutaja sätted ja e-maili späm-kaustad. Kui probleem on jätkuv, siis palun kontakteeruge meie tugimeeskonnaga e-kirja teel support@adovinci.com.

Juriidiline

Juriidiline

1. APPLICABILITY OF THE CONDITIONS

Adovinci OÜ (a company duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic of Estonia with registry number 12141869 and registered seat at Valukoja 8, Lasnamäe, Tallinn 11415 ESTONIA; with e-mail: info@adovinci.com and phone No: +372 5343 4003; hereinafter referred to as “Adovinci”) is a digital out-of-home advertising technology company that provides services for product monetization and promotion. Adovinci connects Operators and advertisers through its platform. BY USING ANY OF ADOVINCI SERVICES, YOU AGREE TO THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS; PLEASE READ THEM CAREFULLY. Additional terms or service conditions may apply and be shown separately. These additional terms become part of your agreement with Adovinci and all the policies made available to you therein must be followed. If you do not agree to all the terms and conditions of this contract, then you may not use any of Adovinci services.

The general terms and conditions of the partnership contained herein constitute the basis of the commercial relationship between Adovinci and (i) you as a natural person or (ii) you as a legal person (if the Contract is made by a natural person on behalf of a respective legal person) (hereinafter referred to as “you”) who is using Adovinci products and services.

Adovinci reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of any part of ADOVINCI GENERAL TERMS AND CONDITIONS, at any time. Adovinci will notify you about the changes to its general terms and conditions either by e-mail, your Adovinci Account (if any) or through Adovinci Website (including applicable third party terms and conditions to which references are made via e-mail, Adovinci Account or the Adovinci Website). You may terminate Your commercial relation with Adovinci if you do not agree to the changes by not using Adovinci services from the moment respective changes become applicable (all services incl orders inserted for Campaigns not yet delivered before the changes shall be binding to both parties based on the General Terms and Conditions without the changes). Your continued use of the Adovinci services means that you accept and agree to the changes. As long as you accept and follow this contract, Adovinci grants you a personal, non-exclusive, non-transferable, limited privilege to enter and use Adovinci services. Exceptions to these policies are permitted only with explicit authorization from Adovinci.

2. DEFINITIONS

Advertiser: any natural or legal person with whom Adovinci has entered into contract for the provision of services for the purpose of implementing one or several Campaigns accessible on the Adovinci Platform. You as an Advertiser are allowed to use the services of Adovinci only related to your independent economic and/or professional activities. You may not enter into an agreement with Adovinci and use our services as a consumer.

Adovinci general terms and conditions: any standard terms imposed by Adovinci to regulate the commercial relationship between Adovinci and its Advertisers.

Adovinci Platform: A technological solution offered by Adovinci allowing contact between Advertisers and Operators using Adovinci services.

Adovinci Website: www.adovinci.com, associated sites linked to www.adovinci.com and mobile device applications provided through www.adovinci.com.

Adovinci Account (from time to time also referred to as “account” or “your account”): Adovinci account/ access point used to access the Adovinci Platform and other information.

Adovinci Partner Account: Adovinci account/ access point with special permissions and payment privileges used to access the Adovinci Platform and other information.

Campaign: “Program” or “Marketing Operation” designating the operations set up by an Advertiser with the aim, notably, of increasing Traffic to the Advertiser Site, their sales and/or acquiring new customers.

Contract: Adovinci general terms and conditions together with an insertion order and any other special terms agreed by the parties.

Operator: any natural or legal person who has entered into contract with Adovinci, in order to commercialize all or part of the Advertising Space in their Operator Inventory.

Advertising Space: any platform or other technical solution used to provide advertising, including but not limited to Operator Inventory.

Operator Inventory: any product containing an Advertising Space.

Suspended Account: Adovinci Account temporarily disabled with no access to services, including without limitation any user content, data or other files contained in Adovinci Account. Access may be restored upon the fulfillment of conditions set by Adovinci.

Blocked Account: account permanently disabled on the grounds stipulated in the Contract.

3. SITE USAGE AGREEMENT

This site usage agreement applies to your use of the Adovinci Website as defined in these Adovinci general terms and conditions.

The Adovinci Website is the property of Adovinci. It is accessible worldwide and is administrated and operated from Tallinn, Harjumaa, Estonia. Some services may be administered and operated also from various locations outside of the Estonian Republic.

3.1. PROPERTY OF CONTENT

All site, product and services content (hereinafter “Content”) as text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, logos, artwork and computer code, including but not limited to the design, structure, selection, coordination, expression, “look and feel” and arrangement of such Content, contained on the Adovinci Website is owned, controlled or licensed by Adovinci, and is protected by trade dress, copyright and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

NO PART AND NO CONTENT MAY BE COPIED, REPRODUCED, REPUBLISHED, POSTED, PUBLICLY DISPLAYED, ENCODED, TRANSLATED, TRANSMITTED OR DISTRIBUTED IN ANY WAY (INCLUDING “MIRRORING” AND SCREENSHOTS) TO ANY OTHER COMPUTER, SERVER, WEB SITE OR OTHER MEDIUM FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION OR FOR ANY COMMERCIAL ENTERPRISE, WITHOUT ADOVINCI EXPRESS PRIOR WRITTEN CONSENT.

You may use information about Adovinci products and services purposely made available by Adovinci for downloading from the Adovinci Website, provided that you (1) not remove any proprietary notice language in all copies of such documents, (2) use such information only for your personal, non-commercial informational purpose and do not copy or post such information on any networked computer or broadcast it in any media, (3) make no modifications to any such information, and (4) not make any additional representations or warranties relating to such documents.

3.2. RESTRICTION

You may not use any automatic device, program, algorithm or methodology such as “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” or any similar or equivalent manual process, to access, acquire, copy or monitor any portion of the Adovinci Website or any of its Content, or in any way reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of the Adovinci Website or any Content, to obtain or attempt to obtain any materials, documents or information through any means not purposely made available through the Adovinci Website. Adovinci reserves the right to bar any such activity.

You may not attempt to gain unauthorized access to any portion or feature of the Adovinci Website, or any other systems or networks connected to the Adovinci Website or to any Adovinci server, or to any of the services offered on or through the Adovinci Website, by hacking, password “mining” or any other illegitimate means.

You may not probe, scan or test the vulnerability of the Adovinci Website or any network connected to the Adovinci Website, nor breach the security or authentication measures on the Adovinci Website or any network connected to the Adovinci Website. You may not reverse look-up, trace or seek to trace any information on any other user of or visitor to the Adovinci Website, or any other customer of Adovinci, including any Adovinci Account not owned by you, to its source, or exploit the Adovinci Website or any service or information made available or offered by or through the Adovinci Website, in any way where the purpose is to reveal any information, including but not limited to personal identification or information, other than your own information, as provided for by the Adovinci Website.

You may not take any action that imposes an unreasonable or disproportionately large load on the infrastructure of the Adovinci Website or Adovinci systems or networks, or any systems or networks connected to the Adovinci Website or to Adovinci.

You may not use any device, software or routine to interfere or attempt to interfere with the proper working of the Adovinci Website or any transaction being conducted on the Adovinci Website, or with any other person’s use of the Adovinci Website.

You may not forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any message or transmittal you send to Adovinci on or through the Adovinci Website or any service offered on or through the Adovinci Website. You may not pretend that you are, or that you represent, someone else, or impersonate any other individual or entity.

You may not use the Adovinci Website or any Content for any purpose that is unlawful or prohibited by this Agreement, or to solicit the performance of any illegal activity or other activity, which infringes the rights of Adovinci or others.

3.3. LINK TO OTHER SITES

Adovinci Website and service activity may contain links to other independent third-party sites or applications. Such linked sites or applications are not under Adovinci control, and Adovinci is not responsible for and does not endorse the content of such sites or applications, including any information or materials contained on such sites or applications. You will need to make your own independent judgment regarding your interaction with these sites or applications.

3.4. INTELLECTUAL PROPERTY

Subject to your compliance with this site usage agreement, Adovinci grants you a revocable, limited, non-exclusive, non-transferable and non-sublicensable license to access and use Adovinci services and products.

You may not copy, modify, distribute, sell, or lease any part of our services or included products, nor may you reverse engineer or attempt to extract the source code of that product, unless you have explicit written permission. You will not remove, obscure, or alter copyright notice, brand features, or other proprietary rights notices affixed to or contained within any Adovinci services, products, site, content and documentation.

3.5. VIOLATION OF THE AGREEMENT

You agree that Adovinci may, in its sole discretion and without prior notice, terminate your access to the Adovinci Website and/or block your future access to the Adovinci Website if we determine that you have violated this site usage agreement or other agreements or guidelines which may be associated with your use of the Adovinci Website. You agree that Adovinci will not be liable to you or to any third party for termination of your access to the Adovinci Website as a result of any violation of this site usage agreement by you.

4. ACCOUNT USAGE AGREEMENT

Services offered on or through Adovinci Website may require you to open an account. Any natural person with full active legal capacity or any legal person may apply for a Adovinci Account. To get service access as an Advertiser you need to register an account on the Adovinci Platform.

ADOVINCI RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR REJECT YOUR ACCOUNT REGISTRATION REQUEST WITHOUT ADDITIONAL EXPLANATION. FURTHERMORE, ADOVINCI RESERVES THE RIGHT TO DEFINE THE SCOPE OF FEATURES, SERVICES AND TOOLS AVAILABLE FOR YOUR ACCOUNT.

After submitting the registration form, you will receive an email notification with further instructions to confirm your request. Registering an account on the Adovinci Platform implies full and total acceptance of all Adovinci policies, terms and conditions.

You are entirely responsible for maintaining the confidentiality of the information you hold for your account, including your password, and for any and all activity that occurs under your account as a result of your failing to keep this information secure and confidential. IN CASE OF ANY UNAUTHORIZED USE OF YOUR ACCOUNT, OR ANY OTHER BREACH OF SECURITY, YOU AGREE TO NOTIFY ADOVINCI IMMEDIATELY. Try not to reuse your Adovinci Account password on third-party services.

You may not transfer your account to anyone without explicit written permission of Adovinci and you may not use anyone else’s account or password at any time without the express permission and consent of the holder of that account. Adovinci cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with these obligations. You will be held liable for losses due to someone else using your account or password as a result of your failing to keep your account information secure and confidential.

To open a Adovinci Account and start using Adovinci services you must provide your real name(s) and full personal and/or company registration information including payment data, if required. All information you provide upon registration must be accurate and up-to-date. You may not provide any false information, or create an account for anyone other than yourself without respective authorization. The representative of a legal person making the Adovinci Account on behalf of the legal person must ensure that they have all the necessary rights and powers to do that.

THE SOLE OWNERSHIP OF MULTIPLE ACCOUNTS IS PROHIBITED.

Adovinci reserves the right to add, to edit, remove or reclaim any account (including your submissions) with or without your request if deemed appropriate.

All advertising services are provided through tools on Adovinci Website. You agree that in using the Adovinci services, your Campaign(s) will be created and managed by you. Upon sole discretion of Adovinci you may also be provided dedicated campaign management service whereby the Adovinci personnel assist the management of Campaign(s). For provision of the dedicated campaign management service a separate insertion order must be agreed to regulate provision of special Adovinci services.

Adovinci may immediately block your account at any moment if you engage in fraudulent activity or there is any other reason to terminate your Contract without prior notice. In case Adovinci finds at its sole discretion that there is a threat that you are engaging in any suspicious activity, you have violated the Contract or it is necessary for security reasons, Adovinci may temporarily suspend your account until the cause for suspending your account has been eliminated; or if that cannot be eliminated or you refuse or fail to eliminate it, block your account. If your account has been suspended or blocked you are prohibited from using Adovinci services. For security reasons Adovinci may in addition block your access to the entire Adovinci Website. You agree that Adovinci will not be liable to you or to any third party for termination of your access to your Adovinci Account and/or the Adovinci Website as a result of any violation of the Contract by you.

If your account has been previously suspended or blocked, or during the time your account has been temporarily blocked, for any of the above reasons, you may not create another account without express permission from Adovinci.

5. QUALITY AGREEMENT

All Advertisers are required to follow Adovinci quality agreement.

This quality agreement covers the most common forms of deceptive or manipulative behavior, but Adovinci may respond negatively also to other misleading practices not listed here. It is not safe to assume that just because a specific deceptive technique isn’t included, Adovinci approves of it.

5.1. ADVERTISER QUALITY GUIDELINE

In order to ensure a good experience for Internet users and Operators, you and other Advertisers participating in the Adovinci program are required to follow this Advertiser quality guideline.

You undertake to ensure that you have all necessary permits and licenses for the display of the Campaign ads and business activities in the selected countries. In addition you must ensure that the content of the ads is following all guidelines provided in Adovinci Contract and all applicable laws.

Adovinci will review your submission regarding quality before the campaign can be live.

You declare and guarantee that your Campaign does not:

 • Promote goods, services or activities which are prohibited and promoting activity itself is in accordance with all applicable laws of jurisdictions to which a Campaign is concerned (e.g. laws regulating services and products with special regulations such as alcohol and tobacco);
 • Contain material that infringes the rights of any third parties (including but not limited to copyright and other intellectual property rights and personal rights) or which promotes copyright piracy (e.g. unauthorized MP3s, roms, ‘warez’, emulators, or cracks, etc);
 • Contain gratuitous displays of violence, obscene or vulgar language, and abusive content or content which endorses or threatens physical harm;
 • Promote any type of hate-mongering (i.e., racial, political, ethnic, religious, gender-based, sexuality-based or personal, etc.);
 • Contain fraudulent or misleading material, false representations or notifications
 • Impersonate entity, company or organization of a third person, and mimic functionality or warnings from the operating system, software or other content of a third person;
 • Disclose personal or confidential information that is not publicly accessible, lacks required consent(s) or which disclosure is illegal due to other circumstances
 • Promote any type of illegal substance or activity (i.e., how to build a bomb, hacking, ‘phreaking’, etc.);
 • Contain illegal, false or deceptive investment advice and money-making opportunities;
 • Direct to or be a site which is under construction or incomplete;
 • Direct to or be a site with extremely limited audiences or viewership;
 • Contain material which reasonable public consensus deems to be indecent, immoral or other ways inappropriate;
 • Make use of suspicious campaign settings (known fraudulent patterns);
 • Contain links to other sites, applications or any other type of content presenting the characteristics detailed above;
 • You agree to inform Adovinci promptly of all significant changes to the look and/or content of your Campaign ads.

It is your responsibility to ensure that your Campaign, including your Campaign ads, meet this Advertiser quality guideline at all times. Adovinci has the right to check your compliance with this policy at any point during the time your Contract with Adovinci is valid and/or Campaign is live through Adovinci platform.

6. ANTI-FRAUD POLICY

Fraud is a subset of invalid actions that are generated with malicious or fraudulent intent in other words, actions that are intended to drive up Advertisers’ cost or Operators’ revenue artificially.

This includes but are not limited to the following techniques:

 • Automatically generated content;
 • Participating in link schemes;
 • Cloaking;
 • Sending automated queries to Adovinci;
 • Engaging in unlawful multi-level marketing;
 • Disable, overload, or impair the proper working or appearance of Adovinci;
 • Intentional deception involving financial transactions;
 • Hide fully or partially loaded advertisement content under one or multiple layers;
 • Using an iframe to serve Adovinci ads.

6.1. FINANCE FRAUD

You may not use a payment method that is invalid (including but not limited to using inaccurate information) or unauthorized (including but not limited to using a method without appropriate license/permit). When using a payment method belonging to a third party, you must have the owner’s express written permission. At any moment, Adovinci may require you to submit additional documentation proof such as bank statements, third party authorization, utility bills, etc. in order to verify your identity and right to use a given payment method.

If your payment activity is deemed suspicious, Adovinci has the right to suspend your account until an investigation is concluded.

You must compensate to Adovinci any loss incurred to Adovinci with your fraudulent or other illegal activity. For compensation Adovinci may use any of your funds accessible to Adovinci by making settlements and deductions.

7. ANTI-COUNTERFEITING & ANTI-PIRACY POLICY

(applies both to Advertisers and also to any third person)

Special terms used in this policy:

 • Content: Any form of material or information, whether digital or otherwise provided by an Advertiser to the Adovinci Platform and any content displayed on Operator’s Inventory
 • Service: Distribution of Content through the Adovinci Platform

7.1. COPYRIGHT INFRINGEMENT – NOTIFICATION

Adovinci does not have any control on the Content of Operator’s Site and for this reason, Adovinci cannot and shall not bear any responsibility and/or liability regarding breaching of any third party’s Intellectual property rights regarding the Content.

In situations defined above, Adovinci reserves the right to investigate credible allegations of copyright infringement brought to its attention. If you have evidence, know, or have a good faith belief that your rights or the rights of a third party have been violated, you may provide Adovinci with all of the following information: (a) A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of the exclusive right that is allegedly infringed and information reasonably sufficient to permit Adovinci to contact the rights holder; (b) Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or, if multiple copyrighted works are covered by a single notification, a representative list of such works; (c) Identification of the material that is claimed to be infringed or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit Adovinci to locate the material, and the identity location and contact information of the allegedly infringer website, such as the specific URLs and time-and-date-stamped screenshot of the page; (d) Information reasonably sufficient to permit Adovinci to contact you, such as an address, telephone number, and if available, an electronic mail address at which you may be contacted; (e) A statement that you have a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and (f) A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed. For this notification to be effective, you must provide it to Adovinci’s designated agent:

Adovinci OÜ

Valukoja 8, Lasnamäe, Tallinn 11415 Estonia

info@adovinci.com

7.2. ALLEGED VIOLATIONS – TERMINATION

In the event that it is determined by Adovinci, in its sole discretion, that an Advertiser has engaged in repeated violations of its policy, in addition to any other remedies which might be available, Adovinci shall have the right, but not the obligation (except in the case of a request from legal authority) to terminate the Service of the offending Advertiser without notice. Irrespective of the foregoing, Adovinci reserves the right to terminate your use of the Service and/or the Adovinci Website.

To ensure that Adovinci provides a high quality experience for you and for other users of the Adovinci Website and the Service, you agree that Adovinci or its representatives may access your account and records on a case-by-case basis to investigate complaints or allegations of abuse, infringement of third party rights, or other unauthorized uses of the Adovinci Website or the Service. Adovinci does not intend to disclose the existence or occurrence of such an investigation unless required by law, but Adovinci reserves the right to terminate your account or your access to the Adovinci Website immediately, with or without notice to you, and without liability to you, if you have violated any of the terms and conditions of this anti-counterfeiting & anti-piracy policy, furnished Adovinci with false or misleading information, or interfered with use of the Adovinci Platform or the Service by others.

8. ADVERTISER AGREEMENT

The terms and conditions contained in this Advertiser agreement together with any other Adovinci general terms and conditions, insertion orders and other written agreements applicable to Adovinci Advertisers constitute the basis of the commercial relationship between Adovinci and you as the Advertiser, in order to implement one or several Campaigns through the Advertising Space of the Operators with whom Adovinci has entered into contract for the purpose of commercializing all or part of the their Advertising Space.

The conditions of the Contract between you and Adovinci prevail over all others, in particular those of yours unless specifically agreed in writing by Adovinci.

In any case, the sole fact that Adovinci does not apply one of the conditions contained herein or does not impose it at a specific moment during its dealings with the Advertiser may not be construed as a tacit renunciation of the conditions stipulated herein.

8.1. ADVERTISER ADMISSION CONDITIONS

You can become a Adovinci Advertiser if you are a natural person with full active legal capacity or you are a legal person and you comply with the Contract. In order to become an Advertiser on the Adovinci Platform, you must first apply for an Adovinci Account via Adovinci Website following Adovinci Account usage agreement. By registering your account or requesting any service from Adovinci (eg. signing an insertion order) you confirm your understanding and unreserved acceptance of the Contract.

8.2. CAMPAIGNS

Adovinci reserves the right to add, edit, or remove any Campaign settings or characteristics.

8.3. OBLIGATIONS

You undertake to ensure that you have all necessary rights, permits and licenses for the display of the Campaign ads and business activities in the selected countries. If you breach this obligation, Adovinci will be allowed to terminate the Contract with you prematurely without prior notice, without prejudice to the damages that Adovinci may demand from you. In addition you must ensure that the content of your ads follow all guidelines provided the Contract, including in the quality agreement.

Any Campaign is published under the responsibility of the Advertiser.

The Advertiser declares and guarantees that any Campaign is in accordance with the laws and regulations in force, especially internet and advertising laws and does not infringe any third party’s intellectual property rights or privacy.

Adovinci reserves the right to refuse to publish or to delete any Campaign which does not comply with laws and regulations in force. In this case no indemnity shall be claimed by the Advertiser to Adovinci.

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT ADOVINCI MAY REJECT ANY OF YOUR CAMPAIGNS AT ANY TIME FOR WHATEVER REASONS.

ADOVINCI CANNOT AND SHALL NOT BEAR ANY RESPONSIBILITY AND/OR LIABILITY IN CASE OF ILLEGAL CAMPAIGN(S). ONLY YOU THE ADVERTISER SHALL BEAR RESPONSIBILITY AND LIABILITY IN RELATION TO ANY ILLEGAL CAMPAIGN(S).

8.4. INTELLECTUAL PROPERTY

Using Adovinci services does not give you ownership of any intellectual property rights in Adovinci services or the content you access.

All intellectual property rights, both economic and moral, in works and other objects created by Adovinci upon the request of the Advertiser which are subject to the protection of copyright or other intellectual property rights (e.g. in case Adovinci designs an ad for the Advertiser’s Campaign), belong solely to Adovinci and the respective objects of IPR may only be used on Adovinci Platform, unless otherwise agreed by the parties.

The Advertiser declares and guarantees that it has all necessary permits and licenses for the display of the Campaign ads and expressly authorizes Adovinci and the Operator to use/reproduce of the Campaign in result of this Agreement signed with Adovinci.

9. LIABILITY

9.1. CUSTOMER’S LIABILITY

You are fully responsible for the due performance of your obligations under the Contract and must compensate to Adovinci any and all damages caused by the non-performance or unsatisfactory performance of your obligations.

You agree to indemnify, hold and defend Adovinci, its officers, directors, shareholders, predecessors, successors in interest, employees, agents, clients and partners, harmless from any demands, loss, liability, claims or expenses, made against Adovinci by any and all third-party claims and liabilities arising out of or related to or arising out of or in connection with your use of the Adovinci Website, your use of the Adovinci services, or your breach of any term of the Contract (incl. but not limited in relation to your Campaign Content which infringes any legal requirements).

If Adovinci takes any legal action against you as a result of your violation of the Contract, Adovinci will be entitled to recover from you, and you agree to pay, all reasonable attorneys’ fees and costs of such action, in addition to any other relief granted to Adovinci.

YOU AGREE THAT ADOVINCI IS ENTITLED TO DEMAND THAT YOU PAID A CONTRACTUAL PENALTY IN THE FOLLOWING CASES:

If your Contract with Adovinci is terminated due to the violation of Contract by you (e.g. due to your fraudulent activity), Adovinci may demand from you a contractual penalty in the amount of your unused balance (if you are an Advertisers).

If you breach your obligation under the confidentiality agreement provided in Adovinci general terms and conditions, Adovinci may demand that you paid a contractual penalty up to the amount of EUR 10 000 for each breach. In case the contractual penalty does not cover the actual damages of Adovinci, Adovinci may also demand for compensation for damages exceeding the penalty.

If you as an Advertiser do not have any of the necessary rights, permits or licenses required for the display of the Campaign ads or the operation of your Site(s) and/or business activities in the selected countries and you have not notified Adovinci thereof, Adovinci may demand that you paid a contractual penalty up to the amount of EUR 10 000 for each breach. In case the contractual penalty does not cover the actual damages of Adovinci, Adovinci may also demand for compensation for damages exceeding the penalty.

In case Adovinci receives from a third party a complaint, legal action or anything similar (hereinafter the “Complaint”) according to which you either as an Advertiser have breached any of the requirements of the Adovinci quality agreement, anti-fraud policy or the anti-counterfeiting & anti-piracy policy, you undertake to pay to Adovinci immediately a contractual penalty deposit payment in the amount of EUR 100 000 for each alleged event of breach (hereinafter the “Penalty Deposit”).

Adovinci does not have to keep the paid Penalty Deposit separately from its own funds and no interest shall accrue on the Penalty Deposit for your benefit.

You are entitled to demand that Adovinci returned the Penalty Deposit to you only if (i) the third party who submitted the Complaint confirms in writing that it takes back its Complaint and that you have not breached the respective requirement; or (ii) Adovinci is presented with the copy of a court ruling which has entered into force proving that you have not breached the respective requirement.

If Adovinci undertakes to return the Penalty Deposit to you, Adovinci is entitled to deduct from the sum of the Penalty the amount of any reasonable and proven costs (including but not limited to costs for legal assistance) Adovinci has borne in relation with the Complaint.

In any case you do not have the right to demand return of the paid Penalty Deposit once 3 years have expired from the payment of the Penalty Deposit and the conditions for the return of the Penalty Deposit have not been met by that time. In that case the Penalty Deposit shall be treated as a paid penalty payment.

9.2. LIABILITY OF ADOVINCI

ADOVINCI DOES NOT PROMISE THAT THE ADOVINCI WEBSITE OR ANY CONTENT, SERVICE OR FEATURE WILL BE ERROR-FREE OR UNINTERRUPTED, OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT YOUR USE OF THE ADOVINCI WEBSITE AND SERVICES WILL PROVIDE SPECIFIC RESULTS. THE ADOVINCI WEBSITE AND ITS CONTENT AND ADOVINCI SERVICES ARE DELIVERED ON AN “AS-IS” AND “AS-AVAILABLE” BASIS. ALL INFORMATION PROVIDED ON THE ADOVINCI WEBSITE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ADOVINCI CANNOT ENSURE THAT ANY FILES OR OTHER DATA YOU DOWNLOAD FROM THE ADOVINCI WEBSITE, PRODUCT OR ANY SERVICE WILL BE FREE OF VIRUSES OR CONTAMINATION OR DESTRUCTIVE FEATURES. ADOVINCI DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ADOVINCI DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR THE ACTS, OMISSIONS AND CONDUCT OF ANY THIRD PARTIES IN CONNECTION WITH OR RELATED TO YOUR USE OF THE ADOVINCI WEBSITE AND/OR ANY ADOVINCI SERVICES. YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY FOR YOUR USE OF THE ADOVINCI WEBSITE AND ANY LINKED SITES AND ADOVINCI SERVICES. YOUR SOLE REMEDY AGAINST ADOVINCI FOR DISSATISFACTION WITH THE ADOVINCI WEBSITE OR ANY CONTENT OR ADOVINCI SERVICE IS TO STOP USING THE ADOVINCI WEBSITE OR ANY SUCH CONTENT OR ADOVINCI SERVICES. THIS LIMITATION OF RELIEF IS A PART OF THE BARGAIN BETWEEN THE PARTIES.

ADOVINCI CANNOT AND SHALL NOT BEAR ANY RESPONSIBILITY AND/OR LIABILITY IN CASE OF ILLEGAL ADVERTISEMENT.

The above disclaimer applies to any damages, liability or injuries caused by any failure of performance, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line failure, theft or destruction of or unauthorized access to, alteration of, or use, whether for breach of contract, tort, negligence or any other cause of action.

Adovinci reserves the right to do any of the following, at any time, without notice: (1) to modify, suspend or terminate operation of or access to the Adovinci Website, or any portion of the Adovinci Website, for any reason; (2) to modify or change the Adovinci Website, or any portion of the Adovinci Website, and any applicable policies or terms; and (3) to interrupt the operation of the Adovinci Website, or any portion of the Adovinci Website, as necessary to perform routine or non-routine maintenance, error correction, or other changes. You agree that Adovinci may, in its sole discretion and without prior notice, terminate your access to the Adovinci Website, for cause, which includes (but is not limited to) (1) requests by law enforcement or other government agencies, (2) a request by you (self-initiated account deletions), (3) discontinuance or material modification of the Adovinci Website or any service offered on or through the Adovinci Website,(4) violation by you of any terms and conditions of the Contract with Adovinci, or (5) unexpected technical issues or problems.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW (i) IN NO EVENT SHALL ADOVINCI BE LIABLE UNDER THE CONTRACT FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES WHETHER IN CONTRACT, TORT OR ANY OTHER THEORY, EVEN IF IT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY, AND (ii) ADOVINCI’S AGGREGATE LIABILITY UNDER THE CONTRACT IS LIMITED TO THE NET AMOUNT RECEIVED AND RETAINED BY ADOVINCI IN CONNECTION WITH THE CONTRACT WITH YOU DURING THE THREE MONTH PERIOD IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE OF THE CLAIM. You confirm that you have entered into the Contract with Adovinci relying on the limitations of liability stated herein and that those limitations are an essential basis of the bargain between you and Adovinci.

9.3. FORCE MAJEURE

In any event neither you nor Adovinci are liable for delay or failure to perform under the Contract resulting from any occurrence or event which could not have been reasonably avoided including but not limited to accident, action of the elements, act of God, civil commotion, enemy action, epidemic, explosion, fire, flood, insurrection, strike, lockout or other labor trouble or shortage, natural disasters, riot, unavailability or shortage of material, equipment or transportation, war (whether or not declared), act, demand or requirement of law or of the Governments or any other competent governmental authority (force majeure).

The party in default of force majeure shall immediately notify the other party of the occurrence of force majeure, shall make reasonable efforts to remove or overcome the effects of such occurrence or event; and shall resume performance of its obligations hereunder immediately after cessation of such occurrence or event.

Notwithstanding the foregoing, either party may terminate this Contract upon written notice to the other in the event an occurrence of force majeure lasts for at least 3 months.

10. DURATION AND TERMINATION

Your Contract with Adovinci becomes effective upon registration of your Adovinci Account or upon signing any additional agreement with Adovinci and is valid for unspecified period.

Each party is within its rights entitled to terminate the Contract, for any reason, by registered mail (with notice of delivery) or by e-mail, sent by you to info@adovinci.comor by e-mail from Adovinci to the e-mail address you have previously provided, giving at least 48 hours prior notice.

Provided that Adovinci has made available such a possibility, you may also terminate the Contract by deleting your Adovinci Account from the Adovinci Platform. You as an Advertiser may be given such an option only if your account has no un-invoiced spending and/or unpaid invoices. You can delete your account by sending an request via e-mail to info@adovinci.com. After that Adovinci will contact you via the same e-mail with further instructions. If you confirm your wish to delete your account, the Contract will be deemed terminated, your access to your account will be closed and the provision of all Adovinci services to you stops.

Termination of the Contract in no way modifies the rules of Financial Agreement in Adovinci general terms and conditions. You will bear all costs associated with the failure to provide a 48-hour notice (if such is requested).

Provided there is a good reason, both you and Adovinci may terminate the Contract also immediately without prior notice. Adovinci may do so inter alia if:

Regardless of a prior reminder sent by Adovinci,

You as an Advertiser breach the obligation to have all necessary rights, permits and licenses for the display of the Campaign ads and the operation of your Site(s) and business activities in the selected countries.

You fail to comply with any of the requirements of the Adovinci quality agreement, anti-fraud policy or the anti-counterfeiting & anti-piracy policy.

You materially breach any other obligation of the Contract and fail to remedy the breach within a reasonable time granted by Adovinci.

This opportunity is set forth in any other provision of the Contract.

Upon termination of the Contract your account is immediately archived.

11. CUSTOMER COMPLAINTS

In case you have any complaints (whether of legal, financial, technical or any other nature) or you require additional support, please contact us through the contact form present on Adovinci Website, by e-mail: at info@adovinci.com, or by mail to: Adovinci OÜ, Valukoja 8, Lasnamäe, Tallinn 11415 Estonia. Our support team will get back to you within 48 working hours. If your inquiry requires a more detailed answer, it might take up to 30 working days for processing your request. Adovinci reserves the right to ignore any request in contradiction with the Contract.

Any feedback or request you provide shall be deemed to be non-confidential. Adovinci shall be free to use such information on an unrestricted basis.

12. COURT JURISDICTION AND GOVERNING LAW

ADOVINCI GENERAL TERMS AND CONDITIONS HAVE BEEN COMPOSED IN THE ENGLISH LANGUAGE. IF THEY SHOULD BE TRANSLATED INTO ANY OTHER LANGUAGE (EITHER PARTLY OR ENTIRELY), THE ENGLISH LANGUAGE VERSION SHALL PREVAIL.

THE PROVISIONS OF YOUR CONTRACT WITH ADOVINCI ARE GOVERNED BY AND INTERPRETED IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE REPUBLIC OF ESTONIA. ANY DISPUTE OR DIFFERENCE OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE CONTRACT BETWEEN YOU AND ADOVINCI WILL BE SETTLED BY WAY OF NEGOTIATIONS. IF THE NEGOTIATIONS FAIL YOU AGREE TO SUBMIT YOUR CLAIMS AGAINST ADOVINCI EXCLUSIVELY TO HARJU COUNTY COURT IN ESTONIA. ADOVINCI MAY FILE AN ACTION AGAINST YOU EITHER TO HARJU COUNTY COURT IN ESTONIA OR TO ANY OTHER COURT IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS.

Any claim under the Contract must be brought within one (1) year after the cause of action arises, or such claim or cause of action is barred.

13. CONFIDENTIALITY AGREEMENT

You agree to keep all details of the contractual relationship between you and Adovinci confidential (including but not limited to information about Adovinci’s customers and business partners and their contact details, Adovinci’s products and services, technology, software, statistics, price rates and all info explicitly marked as confidential), and not to disclose information of any nature exchanged before or during the term of the Contract to any third parties, and to take all necessary measures to prevent such disclosure by your employees and agents (if any) even after they are no longer in your employ.

YOU ACKNOWLEDGE THAT THE INFORMATION ON ITS CUSTOMERS (INCLUDING THEIR NAMES, CONTACT DETAILS, ETC.) IS VERY IMPORTANT TO ADOVINCI AND THEREFORE, YOU AS AN ADVERTISER SPECIFICALLY UNDERTAKE NOT TO USE THE INFORMATION ABOUT ADOVINCI OPERATORS DIRECTLY OR INDIRECTLY FOR YOUR OWN OR THIRD PARTY’S COMMERCIAL BENEFIT OR IN ORDER TO COMPETE OR CAUSE PREJUDICE TO THE ACTIVITIES OF ADOVINCI IN ANY MANNER WHATSOEVER.

The duty of confidentiality does not apply if you are required to disclose information under law or if Adovinci has given its prior written consent to release you from your obligation of confidentiality for all or part of the information exchanged. In addition you may disclose relevant information to your auditors, attorneys, credit and financial institutions, provided that the latter are also bound by a duty of confidentiality.

You agree that we may include your name, logo and other brand features in our presentations, marketing materials, customer lists and financial reports.

14. MISCELLANEOUS

If any of the provisions of the Contract are held by a court or other tribunal of competent jurisdiction to be void or unenforceable, such provisions shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid provision that best embodies the intent of the Contract, so that the Contract shall remain in full force and effect. The Contract constitutes the entire agreement between you and Adovinci with regard to your use of Adovinci services, and all other written or oral agreements or understandings previously existing between you and Adovinci with respect to such use are hereby superseded and cancelled. Adovinci failure to insist on or enforce strict performance of the terms and conditions of the Contract shall not be construed as a waiver by Adovinci of any provision or any right it has to enforce the Contract, nor shall any course of conduct between Adovinci and you or any other party be deemed to modify any provision of the terms and conditions of the Contract. The terms and conditions of the Contract shall not be interpreted or construed to confer any rights or remedies on any third parties.

PRIVACY POLICY

(applies to all visitors of Adovinci website, including our Operators and Advertisers)

At Adovinci we are deeply committed to respecting and protecting the privacy of the Adovinci Website (www.adovinci.com) visitors and our service users. Our privacy policy governs the way in which we use and disclose any personal information we may learn about you when you visit the Adovinci Website or use our services.

You must disclose clearly any data collection, sharing and usage that takes place on any site, app or other property as a consequence of your use of any Adovinci advertising service. By using Adovinci Website, services, advertisement serving or any other related product you signify your acceptance of this policy.

1. INFORMATION COLLECTION, USE AND DISCLOSURE

Adovinci collects information that you share to Adovinci yourself, e.g. when you complete Adovinci Account registration form. This information may include, but is not limited to, your first and last name(s), company name and info (if any), email, address and phone number. Adovinci retains your personal data while your account is in existence or as is needed to provide you services. 

Adovinci uses the information that you have shared for providing you Adovinci services. Adovinci may also use this information for contacting you for marketing purposes and share it with third parties solely to perform services on behalf of Adovinci, such as providing support to Adovinci’s internal operations.

Adovinci may disclose any information we have about you if we determine that such disclosure is necessary in connection with any investigation or complaint regarding your use of Adovinci Website, or to identify, contact or bring legal action against someone who may be causing injury to or interference with (either intentionally or unintentionally) Adovinci rights or property, or the rights or property of visitors to or users of the Adovinci Website, including Adovinci customers. Adovinci reserves the right at all times to disclose any information that Adovinci deems necessary to comply with any applicable law, regulation, legal process or governmental request. Adovinci also may disclose your information when Adovinci determines that applicable law requires or permits such disclosure, including exchanging information with other companies and organizations for fraud protection purposes.

You acknowledge and agree that Adovinci may preserve any transmittal or communication by you with Adovinci through the Adovinci Website or any service offered on or through the Adovinci Website, and may also disclose such data if required to do so by law or Adovinci determines that such preservation or disclosure is reasonably necessary to (1) comply with legal process, (2) enforce your Contract with Adovinci, (3) respond to claims that any such data violates the rights of others, or (4) protect the rights, property or personal safety of Adovinci, its employees, users of or visitors to the Adovinci Website, and the public.

Adovinci, through IP tracking and the use of cookies and pixel tags, collects anonymous usage statistics. These are industry standard technologies used by many major websites. No personally identifiable information is collected or used in this process. Information that is collected may include:

 • Session data
 • Geography
 • Browser information
 • IP Address
 • Operating system type
 • Content preferences
 • Website usage behavior and frequency

Adovinci may share the data which is collected using IP tracking, cookies and pixel tags to our customers only in the form of anonymous statistics so that it contains no personally identifiable information.

As a controller of the personal data Adovinci shall forward your necessary personal data to the authorized personal data processor Maksekeskus AS in order to process your payments.

2. COOKIE USAGE

Like most Internet sites, our Adovinci Website may use cookies.

Cookies are small text files placed on the browser or hard drive of your computer, mobile, or other device when you visit a website. Cookies are widely used when providing online services and help to make websites work, or work more efficiently as well as to provide information to the website owners. Cookies do lots of different things, for example, remembering user preferences, letting users navigate between pages efficiently and generally improving the user experience. Cookies are not used to personally identify you in any way, nor will they damage your system or files.

We may use on our Adovinci Website the following cookies:

Strictly necessary cookies: These cookies enable services that you have specifically requested for. Strictly necessary cookies are essential for the operation of Adovinci Website. They let you move around Adovinci Website and use its essential features, e.g. cookies that enable you to log into secure areas of Adovinci Website or cookies used by our networking systems (such as load-balancers, or network protection tools).

Analytical / performance cookies: These cookies collect information about how you use Adovinci Website. Such information is aggregated, anonymous and not personally identifiable and is used to help us improve how Adovinci Website works and to understand what interests our users, e.g. these cookies can recognize and count Adovinci Website visitor numbers and see how visitors move around Adovinci Website.

Functionality cookies: These cookies allow Adovinci Website to remember the choices that you make, (e.g. user name or language), and enable us to provide enhanced, more personal features, greet you by name and remember your preferences to improve your experience. They may be used to provide services that you have asked for. The information collected may be anonymized and these cookies cannot track your browsing activity on other websites.

Targeting or advertising cookies: These cookies collect information about how you use Adovinci Website. Such information is aggregated, anonymous and not personally identifiable and is used to help us improve how Adovinci Website works and to understand what interests our users, e.g. these cookies can recognize and count Adovinci Website visitor numbers and see how visitors move around Adovinci Website. 

Session cookies: These cookies allow us to link your actions during a browser session. We use session cookies to support the functionality of Adovinci Website and to understand your use thereof, i.e. which pages you visit, which links you use, and how long you stay on each page. Session cookies expire after you close your browser.

Persistent cookies: These cookies do not expire immediately after you close your browser, but stay on your device until they expire after a set period of time or you delete them. Each time you visit Adovinci Website, our web server will recognize the persistent cookie on your computer’s hard drive. By assigning your computer a persistent, unique identifier, we are able to create a database of your previous choices and preferences. The unique identifier also helps us to keep a more accurate account of how often you visit Adovinci Website, how often you return, how your use of Adovinci Website may vary over time, and the effectiveness of our promotional efforts.

Please note that third parties, (including, for example, advertising networks and providers of external services like web Traffic analysis services), may also use cookies, over which we have no control. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.

It is possible to tell your browser to reject cookies for all sites or specific sites. Rejecting cookies is not recommended, however, as cookies are intended to improve your browsing experience. For more information about removing cookies, please see the “Opting Out” section below.

3. THE FOLLOWING COOKIES ARE USED IN THE SITE

3.1 Name & Service Provider – Intercom | Cookie Name – intercom-session-[app_id] | Age – 1 week | Description – Helps to identify your previous conversations with customer support.

3.2 Name & Service Provider – Intercom | Cookie Name – intercom-id-[app_id] | Age – 9 months | Description – Anonymous visitor identifier cookie. As people visit your site they get this cookie.

3.3 Name & Service Provider – Hotjar | Cookie Name – _hjAbsoluteSessionInProgress | Age – X | Description – X

3.4 Name & Service Provider – Hotjar | Cookie Name – _hjid | Age – 365 days | Description – Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script.

3.5 Name & Service Provider – Google Analytics / Tag Manager | Cookie Name – _gat_gtag_<property-id> | Age – 1 minute | Description – Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>.

3.6 Name & Service Provider – Hotjar | Cookie Name – _hjIncludedInSample | Age – 365 days | Description – Hotjar cookie. This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels.

3.7 Name & Service Provider – Google Analytics | Cookie Name – _gat | Age – 1 day | Description – Helps to throttle traffic rate for Google servers.

3.8 Name & Service Provider – Google Analytics | Cookie Name – _gid | Age – 1 day | Description – Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

3.9 Name & Service Provider – Google Analytics | Cookie Name – _ga | Age – 2 years | Description – Helps to identify sessions of visitors.

4. OPTING OUT

To avoid storing information in your browser, you can easily deny, or opt out of, cookies either by (a) Manually deleting them (follow the instructions contained in the “Help” section of your browser); (b) Choosing to permanently opt-out from seeing advertisements matching your interests.

In order to opt-out, you must have cookies disabled. If you use a different computer, change web browsers or delete this cookie, you will need to repeat the process.

5. YOUR RIGHTS

If you do not wish to receive any more commercial notifications from Adovinci, you may opt-out of this by sending us a notification at support@adovinci.com.

You may request details of personal information, which we hold about you in accordance with data protection laws. If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please contact us as soon as possible. In addition you have all other rights provided in applicable laws regulating data protection and electronic transmission of commercial notifications. 

If you choose to close your Adovinci account, your personal data will be immediately deleted, except in the following cases. We retain your personal data after account deletion if it’s reasonably necessary to comply with our legal obligations (including law enforcement requests), meet regulatory requirements, resolve disputes, maintain security, prevent fraud and abuse, enforce our User Agreement.

6. CONFIDENTIALITY AND SECURITY

Adovinci adheres to the generally accepted industry standards to protect the information you submit to us. You agree and acknowledge that the Internet may be subject to breaches of security and that the submission of data over the Internet may not be secure. We strive to use acceptable means to protect any information you share with us, however we cannot guarantee its absolute security.

7. CONTACT

If you have any questions about Adovinci privacy policy or any request regarding the processing of your personal data, please write to us at:

Adovinci OÜ

Valukoja 8, Lasnamäe, Tallinn 11415 Estonia
info@adovinci.com

FINANCIAL AGREEMENT

This financial agreement fully regulates all financial processes and operations that might be applied by Adovinci.

By using the Adovinci Platform to pay for delivered service as Advertiser you agree that we may communicate with you electronically any finance information related to your account. We may also provide notices to you by posting them in your account on Adovinci Website, or by sending them to an email address or street address that you have previously provided to us. Website and email notices shall be considered received by you within 24 hours of the time posted or sent.

1. ADVERTISER SERVICE AGREEMENT

After having created and validated (via e-mail) an account, click the “New campaign +” button and you will be presented with the campaign creation interface. From there on select a campaign duration, select the products your campaign should be delivered on, upload your advertisement materials and review your campaign. In the budget and payment section, review your selected products and their prices, review your campaign information and select a payment method. Fill and/or review your payment info (based on whether this is your first purchase with your selected payment method) and confirm your purchase by sending the campaign to review.

The advertising space on the products you chose will be booked from the moment your campaign funds have reached the Adovinci account. From the moment your funds reach the Adovinci account, your campaign will be reviewed in no less than 24 hours. The aforementioned does not apply to Adovinci Partner accounts, where permanent product bookings will execute the moment the campaign is sent to review. Payments of Adovinci Partner accounts will be settled by invoices, the payment terms of which are based on the Adovinci Partner agreement tied with the relevant Adovinci Partner account. 

After passing review, of which you will receive a notification of on the platform via a status update for the relevant campaign, your campaign will start running the following calendar day (e.g. a campaign approved on January 1, will start running on January 2). The maximum time your campaign will start running in from the moment of funds being transferred is 72 hours. If your materials are not approved, then you will receive an appropriate notification about it via the e-mail your account was registered with. 

In order to cancel an advertising space purchase you must do so at the earliest possibility by writing a written request onto the e-mail info@adovinci.com. Your request will be reviewed and answered within 72 hours. If you cancel your campaign purchase 2 weeks (14 calendar days) or more prior to its scheduled starting date then you are entitled to a 90% (ninety percent) refund of the campaign’s original cost. If you cancel your campaign less than 2 weeks prior to its scheduled starting date then you are entitled to a 70% (seventy percent) refund of the campaign’s original cost. The refund you are entitled to will be credited to your account within 2 weeks for use for a campaign at a later date. Adovinci will not refund any unused funds back to your payment account or any other provided payment account unless you terminate your client agreement with Adovinci due to the fact that you do not agree to changes made to General Terms and Conditions (in latter case all unused funds shall be returned within 30 days less any set-off of claims if applicable).

Your Campaign budget is fixed. You must pay for Adovinci services based on the invoices submitted by Adovinci. Payments are accepted in EUR currency.

Unless agreed differently, you must load funds to your payment method balance in advance. The funds from your balance may be spent on any Campaign added to your respective Adovinci Account. You may set daily limitations on your Campaign spending.

PLEASE BE AWARE THAT THE LIMITATIONS ON YOUR CAMPAIGN SPENDINGS ARE NOT LEGALLY BINDING AND ADOVINCI BEARS NO RESPONSIBILITY FOR THE EXCESS THEREOF.

The price for the services provided by Adovinci is calculated by the delivery algorithm and statistics gathered by Adovinci Platform, unless agreed differently. The total amount of your Campaign budget will be charged from your payment method as soon as you pay for your Campaign. All invoices generated by Adovinci shall be under automatic approval and must be paid in full by you. 

When you make a purchase through Adovinci payment gateways, you agree to provide a valid funding account to proceed with payment. When you have successfully completed this funding transaction, we will then create an invoice.

Pay attention to the details of the transaction, because your total price may include taxes and fees, all of which you are responsible for funding. Upon payment we may charge you with a processing fee or any other fee applicable by third party payment service provider.

You are responsible for maintaining the security of your Adovinci Account, and you understand that you will be charged for any orders placed on or through your account. 

2. ADVERTISER REFUNDS

All unspent funds will be credited to your Adovinci Account, which you can use for any Campaigns under the relevant Adovinci Account. You agree that Adovinci will not refund any unused funds back to your payment account or any other provided payment account unless you terminate your client agreement with Adovinci due to the fact that you do not agree to changes made to General Terms and Conditions (in latter case all unused funds shall be returned within 30 days less any set-off of claims if applicable).

PLEASE BE AWARE THAT IF YOUR CONTRACT WITH ADOVINCI IS TERMINATED DUE TO THE VIOLATION OF CONTRACT BY YOU (E.G. DUE TO YOUR FRAUDULENT ACTIVITY), ADOVINCI IS ENTITLED TO A CONTRACTUAL PENALTY IN THE AMOUNT OF YOUR UNUSED CREDITS AND THEREFORE, ADOVINCI MAY REFUSE TO GIVE YOU A REFUND ON ANY CREDITS ON YOUR ACCOUNT BY WAY OF SET-OFF OF THE CLAIMS.

3. LIABILITY

As an Advertiser you are aware that your payment obligations are deemed to have been performed when the account of Adovinci is credited with the amount due. 

If you believe that an unauthorized or otherwise problematic transaction has taken place under your account, you agree to notify us immediately, so that we may take action to prevent financial loss. Unless you submit the claim to us within 30 days after the charge, you will have waived, to the fullest extent permitted by law, all claims against us arising out of or otherwise related to the transaction.

4. TAXATION

Depending on your location, you may be required to provide certain information for tax purposes. If you are required to submit tax information, you will have to mention this when registering an account or applying for Adovinci services.

If according to applicable law it is your responsibility to pay or withhold taxes on or from your transactions with Adovinci, you agree to indemnify and hold Adovinci harmless from and against any claim arising out of your failure to do so.

Adovinci performs its tax obligations according to the tax laws of the Republic of Estonia. All payments to you from Adovinci in relation to the Adovinci services will be treated as inclusive of tax (if applicable) and will not be adjusted.

5. PAYMENT SERVICE PROVIDERS

Adovinci is using different payment service providers to process all financial operations. Information about available payment methods can be found on Adovinci Website in the Billing section, Payment Methods and from our customer support e-mail support@adovinci.com. You have the right to select any payment service provider available provided your transaction meets all of the criteria set in the terms and conditions for each payment method.

You agree that Adovinci is not responsible for any actions applied by the payment service provider including but not limited to any additional transaction fees applied to your account. Adovinci has the right to switch payment service provider(s) at any time without notifying you.

For each payment method, there are different account thresholds for receiving and sending money that might be changed at any moment by Adovinci. Adovinci reserves the right to reject a financial operation or change the list of available payment options. 

As a controller of the personal data Adovinci shall forward your necessary personal data to the authorized personal data processor Maksekeskus AS in order to process your payments.