Välimeedia turundustorus | Turundustoru tähtsus | Adovinci

Välimeedia turundustorus

Miks välimeedia? – vol.2

Kui me eelmises “Miks välimeedia?” postituses tõime välja välimeedia tugevused, siis seekord keskendume turundustorule ning millist rolli täidab välimeedia edukas turundusstrateegias. Alustame täiesti algusest, miks on ettevõttel üldse turundust vaja? Kõige üldisemas mõistes on turunduse eesmärk viia kokku tarbijate soovid ja vajadused ning müüja tooted või teenused. Esmajärgus pöördub klient alati ettevõtte poole, mida ta tunneb ning mille toodete ja teenustega tuttav on.

Mis on turundustoru?

Adovinci Turundustoru (Marketing Funnel)
Turundustoru (ingl k marketing funnel) – Adovinci

Turundustoru (ingl k tõlk marketing funnel, teisiti tuntud ka kui sales funnel) on visuaalne tööriist, mis aitab ettevõtetel mõista kliendi teekonda teadlikkusest ostuni. Kuues erinevas astmes kaardistatakse ära kliendi otsust mõjutavad tegurid ning seeläbi kavandatakse tegevused, mida igas etapis tuleb teha, et klient suunata müügini. Kuigi iga ettevõte turundustoru on detailidena erinev, siis suures pildis on põhiastmed samasugused.

Turundustoru astmed

Et asi oleks selge, kirjutasime siia lahti lühikirjelduse iga turundustoru astme kohta ning mida see aste endas kujutab.

Teadlikkus (Awareness) – eesmärk on tutvustada enda brändi ning tooteid/teenuseid oma sihtgrupile. Antud astmel peaksid kõik turundustegevused keskenduma tähelepanu köitmisele ja jõudma võimalikult paljude inimesteni.

Huvi (Interest) – eesmärk antud etapis on teavitada inimesi toote omadustest, eelistest ning kuidas toode annab või loob lisaväärtust. Positsioneering on kriitiline, kuna tavaliselt inimesed vaatavad enne ostmist ainult 3-5 erineva brändi tooteid/teenuseid, seega peate end turundama, nii et olete kindlasti nende valikute sees.

Kaalutlus (Consideration) – eesmärk tuua esile toote või teenuse unikaalne väärtuspakkumine (ingl k USP – unique selling proposition) ja miks teil on parim lahendus kliendi vajaduse rahuldamiseks. Põhiküsimus, millist lisaväärtust saate kliendile pakkuda ja seda ka võrreldes konkurentidega?

Kavatsus (Intent) – klient on edasi liikunud vastuste otsimisest ning teeb mingi väga kindla sammu või toimingu toote/teenuse ostmise suunas. See hõlmab endas näiteks ostuga seotud päringuid, toote ostukorvi panemist jne. Antud astmel on klient valmis kuulama juba täpsemalt Teie brändi ja toote/teenuse kohta, näiteks eelnevaid kliendikogemusi, müügipresentatsioone, sisukamaid toote/teenuse tutvustusi jne.

Hindamine (Evaluation) – Hindamise astmel ostja teeb lõpliku otsuse antud brändi toote või teenuse ostmise kohta. Siinkohal teevad tavaliselt turundus- ja müügiosakond tihedalt koostööd, et otsustusprotsessi turgutada ning veenda ostjat, et nende brändi toode on ostjale parim valik.

Ost (Purchase) – Turundustoru viimane aste, kus klient on valmis ostu tegema. Kriitiliseks kujuneb ostuprotsessi mugavus ja lihtsus, kõik peab olema sujuv.

Tegelikult ei ole turundajate teekond siin kaugeltki läbi, sest kliente tuleb hoida ka peale müüki. Sellest aga räägime lähemalt mõnel teisel korral.

Turundustoru ja selle individuaalsed astmed aitavad saada väga selge ülevaate, kus faasis ettevõte kliente kaotab ja sellest lähtuvalt, kuidas oma turundusstrateegiat ümber mängida ning kuhu eelarvet investeerida.

Tuues väga konkreetse näite, kui ettevõtte müügimeeskond peab igale uuele kontaktile seletama, kust nad helistavad ning mida ettevõte müüb, siis turundustorust lähtuvalt, puudub tarbijatel teadlikkus kaupleja poolt pakutavatest toodetest või teenustest. Kuna teadlikkusele eelneb teadmatus, siis brändidel tuleks esimese sammuna turunduse kaudu tekitada teadlikkus nende toote või teenuse kohta. Just seepärast on teadlikkus ka iga turundustoru esimene ja kõige kõrgem aste, ning kõrgetel astmetel saab välireklaam Teid tohutult aidata.

Välimeedia roll turundustorus

Hea välimeedia näide JCDecaux'i poolt - Adovinci
Hea välimeedia näide JCDecaux’i poolt, Londonis Waterloo rongijaamas – kohas, kus on alati võimalikult palju inimesi.

Välimeedia on ehitatud ennekõike masside pihta, lähtudes väga lihtsast loogikast – paneme reklaami sinna, kus on võimalikult palju inimesi igal ajahetkel. Pakkudes garanteeritud nähtavust ja fikseeritud hinda rahvarohketes kohtades, aitab välimeedia saavutada võrdlematult efektiivset ja kontsentreeritud geograafilist katvust, et tagada korraga võimalikult suure hulga tarbijate teadlikkust ettevõttest ning genereerida huvi nende toodete ja teenuste vastu. See on ka üks peamisi põhjuseid, miks suured ettevõtted ja brändid järjepidevalt välireklaami investeerivad. Teisi põhjuseid saate lugeda siit – välimeedia tugevused.

Kuid seoses viimase aja tehnoloogiliste arengutega, liigub välimeedia üha enam turundustoru alumistele astmetele. Võimaldades üha täpsemat sihitust hüperlokaalsete lahenduste ja digiekraanidega, uue ajastu mõõtmistehnoloogiate ja big data-ga (eesti k tõlk suurandmed), on välireklaam kõige efektiivsem traditsiooniline meediakanal inimeste aktiveerimiseks veebis. Ajal, mil veebikeskkond ise muutub üha rohkem ülerahvastatuks ning kontaktiväärtus on kõigi aegade madalaim, tõuseb välimeedia üha olulisemale positsioonile täisväärtuslikus turundusstrateegias ja Adovinciga on selle kasutamine lihtsam kui kunagi varem.

Kristo Epner, Turundus- ja kasvujuht