Wolt kasutajalugu | Sünergia loomine väli- ja digimeedia vahel | Adovinci

Wolt kasutajalugu

Sünergia loomine väli- ja digimeedia vahel – vol.2

Eesmärgiga näidata, kuidas on võimalik täna ja praegu, et kasutada välimeediat efektiivselt ja mõõdetavalt, räägime Doris Rozdestvenskiga. Doris on eestlastele mugavaid maitseelamusi pakkuva Wolt äppi Baltikumi turundusjuht. Koostöös Adovinciga on Wolt hetkel Ülemiste City’s läbiviimas vägevat omni-channel kampaaniat. Tänases kasutajaloos uurime lähemalt, kuidas kasutades õigeid vahendeid ja metoodikat, on võimalik välimeedia kampaania tulemusi mõõta, koos praktilise näitega. Ühtlasi piilume kardinate taha, et mõista Dorise mõttekäiku antud kampaania taga ning kuidas ja milliste eesmärkide täitmiseks Wolti professionaalne ja nõudlik meeskond välimeediat kasutab.

Wolt Ülemiste City kampaania läbi Adovinci platvormi.
Wolt Ülemiste City kampaania läbi Adovinci platvormi, mida on näha linnaku ekraanidel.
Kuidas on Wolti turundustegevused üldiselt üles seatud? Mis on Teie peamised eesmärgid ja suunad?

Wolti turunduses on kaks peamist suunda – uute kasutajate hankimine ja müügi toetamine ehk tellimuste tõstmine. Lisaks teeme brändikampaaniad, mis tuginevad sihtrühma tarbijauuringutele.

Millist väärtust Te välireklaamil enda meediamiksis näete?

Välimeedia võlu on katvus, samas võime sõnumit edukalt suunata kindlasse geograafilisse piirkonda.

Milliste turunduseesmärkide täitmiseks Wolt välimeediat kasutab? Milliseid sõnumeid antud kanalis edastate?

Kasutame välimeediat peamiselt brändingu eesmärgil, mis ühtlasi toetab müüki. Välimeedia on suurema kampaania üks meediakanalitest, sestap juhtub tihti, et sõnum ei ole spetsiaalselt selle meediumi tarbeks loodud. Küll aga on sõnum alati täpselt valitud, et tekitada positiivset brändi assotsiatsiooni.

Millist kasu on Wolt välireklaamist seni saanud?

Kategooria ja Wolti brändituntus on osalt tänu välimeedia kampaaniatele hüppeliselt tõusnud. Üha enam seostatakse Wolt brändi justnimelt nende märksõnade ja väärtustega, mida kommunikeerime – innovaatiline, mugav, kvaliteetne ja nn. Wolt foodie elustiil. Avardunud on toidu tellimise olukorrad ja põhjused. Kliendid ei telli toitu ainult koju, vaid ka näiteks piknikule, randa, õhtusel ajal tööle motivatsiooni laenguks või sõbrale kosutuseks.

Kuidas Te hindate praegust välimeedia tellimise kogemust ja kasutajamugavust?

Kampaaniate loomine nõuab kaunis palju suhtlemist, pakkumiste küsimust, võimaluste kaalumist ja hinna paika timmimist. Kampaaniate alustamine, lõpetamine ja pausile panemine võiks olla paindlikum ja mobiilsem.

Peale Adovinci reklaamväljunditega tutvumist tekkis Teil selge huvi Ülemiste Linnakus kampaania läbi viia. Avate meile enda mõttekäiku täpsemalt? Mis Ülemiste Linnaku puhul äratas Teie huvi?

Välimeedia on reeglina suunatud üldsusele, mida suurem seda parem. Suured ekraanid, rahvarohketes kohtades. Ülemiste linnaku puhul seevastu nägime haruldast võimalust tabada ja testida ekraanidega küll suurt, kuid väga selgelt piiritletud kogukonda ja sihtgruppi.

Mis on antud kampaania eesmärk?

Tutvustada ja meelde tuletada Ülemiste linnaku töötajatele Wolti ning anda neile idee ja võimalus ergutada enda päeva hea toiduga. Parandada kontori inimeste valmidust tellida lõuna kohale, töörütmi segamata.

Wolt äpp - Adovinci
Ülemiste linnaku tasuta kohaleveo pakkumine Wolt äppis.
Kampaania on üles seatud läbivalt nii linnakus asetsevatel ekraanidel kui Teie äppis. Kas Te saaksite palun lähemalt rääkida, kuidas Te kampaania üles seadsite, et terviklik klienditeekond tekitada?

Ühe töönädala jooksul on Ülemiste linnakus töötavate inimestele loodud võimalus tellida toit kohale tasuta. Tasuta kojuvedu on aktiivne ainult nendele inimestele, kes antud piirkonnas asuvad. Ka vastavasisuline sõnum Wolt äpis on suunatud ainult Ülemiste linnakus paiknevatele inimestele. Adovinci platvormi kaudu kuvame tasuta kohaleveo infot linnaku büroohoonetes asetsevatel ekraanidel. Tulemusi (toim. – tellimuste arvu) mõõdame kampaania ajal ja hiljem ning benchmark’ime (tõlkkontrollmõõt, mis tehakse võrdluspõhiseks analüüsiks) need kampaaniaeelse perioodiga.

Tellimuste kasv kampaania ajal ja pärast kampaaniat - Adovinci
Tellimuste arv – Adovinci
Millist tulemust Te kampaaniast ootate?

Soovime mõista, kas reklaam ekraanidel suudab piisavat hulka inimesi aktiveerida. Selle info põhjal saame teha plaane ja investeeringuid tulevikus.

Kuidas Te hindate Adovinci platvormi kasutajakogemust?

Adovinci platvorm on väga tänuväärne värske tööriist, mis teeb kindlasti paljude elu märksa kergemaks ja tõotab lahendada välimeediat aastaid kummitanud efektiivsuse ja mõõdetavuse küsimused. Oleme alati olnud innovatsiooni poolt ja jääme huviga ootama uusi võimalusi.

Kenneth Muuli, Adovinci Tegevjuht

UUENDUS (15 november 2019)

Wolt Ülemiste linnaku kampaania tagasiside

Kampaania tulemusena tõusis Wolt tellimuste arv kampaania kestel 58%. Kampaania järgselt oli näha ka kestvat efekti tellimuste arvus, mis püsis 14% kõrgemal võrreldes kampaania eelse perioodiga.